BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI CƠ SỞ 2

Số 38, Cảm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội